Maak jongeren eigenaar van hun eigen leerproces | EF planagenda

Onderwijscentrum Opnij

Goed kunnen plannen, je emoties in de hand houden en ook nog reflecteren op je fouten: er zijn heel wat vaardigheden voor nodig om te kunnen leren. Toch wordt er juist aan die vaardigheden weinig gedaan op school.

 

Bij Onderwijscentrum Opnij werken wij al langer aan het versterken van deze vaardigheden, ook wel Executieve Functies (EF) genoemd. Nu helpen wij ook scholen om de EF-aanpak compleet te implementeren in de onderwijspraktijk.

 

Dit alles met als doel: De leerling (weer) succes laten ervaren.

De geschiedenis van onderwijscentrum Opnij

“Ik ben Doutzen Buursma, oprichter van Onderwijscentrum Opnij. In 2016 kwam ik voor het eerst in aanraking met de Executieve Functies. Ik dacht meteen: yes dit is het!

Want als er bij iedere leerling wordt ingezet op de vaardigheden die het mogelijk maken om goed te leren, dan kan iedere leerling succesvol zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik ben gestart met het begeleiden en coachen van leerlingen op basis van de Executieve Functies.

Omdat veel leerlingen tegen dezelfde dingen aan bleken te lopen, heb ik vervolgens de EF-groepstraining ontwikkeld.

Executieve functies

Onze visie en missie

Vertrouwen in het vermogen van de leerling

Als je anders wilt, dan kán het anders!” Dat is de gedachte die centraal staat bij Onderwijscentrum Opnij. Onderwijscentrum Opnij denkt vanuit mogelijkheden en motiveert jongeren om het anders te doen, omdat ze het anders kunnen. Vanuit deze positieve insteek en het rotsvaste vertrouwen dat ze hierin zullen slagen, is het EF-aanbod samengesteld.

Onderwijscentrum Opnij focust op de Executieve Functies van leerlingen en stimuleert een growth mindset. Het vertrouwen in de kracht van de leerling komt namelijk vanuit het geloof dat kennis en vaardigheden van leerlingen niet vaststaan, maar beïnvloedbaar zijn.

Hoi, ik ben Jef

Expert op het gebied van Executieve Functies

De feiten

Vanuit de wetenschap

Conclusie van neuropsycholoog Alexander Luria:
Probleemoplossend gedrag is afhankelijk van een aantal essentiële vaardigheden, ofwel Executieve Functies. Deze vaardigheden zijn afhankelijk van de frontale kwabben. De belangrijkst onderdelen van executief functioneren zijn: anticipatie/ planning/ uitvoering en zelf-monitoring.
Neuropsychologe Muriel Lezak heeft later de term ‘Executieve Functies’ hieraan meegegeven.

Wat zijn Executieve Functies?

Executieve Functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen.

Executief = uitvoerend
Functies = vaardigheden
Executieve Functies

Deze vaardigheden leren we al van jongs af aan. Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust.

Het onderwijs doet ertoe!

– Executieve Functies spelen een rol in vele aspecten van het dagelijks leven
– Executieve Functies zijn veranderbaar
– De (onderwijs) omgeving bepaalt mede hoe het brein zich ontwikkelt
– Inzetten op EF helpt tegen Kansen-ongelijkheid in het onderwijs

De elf Executieve Functies

Om precies te zijn, zijn er elf vaardigheden die het succes op school bepalen. Vijf denkvaardigheden, en zes gedragsvaardigheden.

De toegevoegde waarde

Maak het verschil door de Executieve Functies te verbeteren. Als docent en/of mentor draag je bij aan het trainen van de Executieve Functies. Dit gaat niet alleen bewust, maar vaak ook onbewust. Jij kunt het verschil maken door in te zetten op de ontwikkeling van de Executieve Functies.

Het is daarom belangrijk om je als docent of mentor bewust te zijn van het doel van de Executieve Functies en waarom deze bij de leerlingen getraind moeten worden. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je gericht werken aan het versterken van de Executieve Functies bij jouw leerlingen. Je zult daardoor de leermotivatie en studieprestaties van leerlingen verbeteren en legt de basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling

Onze producten

Werkboek PO In topvorm met JEF

Werkboek in Topvorm met Jef voor PO

De stap van het basisonderwijs naar een middelbare school is erg groot: nieuwe klasgenoten, andere docenten, meer vakken en daarboven op een hoop meer huiswerk. Dat vraagt om andere vaardigheden. Want hoe krijg je al je huiswerk af, leer je voor vier toetsen tegelijk en heb je ook nog ruimte om te ontspannen?

Omdat dit voor veel leerlingen lastig blijkt, bieden we nu ook de EF-training aan voor het basisonderwijs. Door te werken met de EF-planagenda en de lessen uit het werkboek: “In topvorm met EF” ontwikkelen leerlingen het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om met een vliegende start de brugklas te beginnen.

EF in de onderwijspraktijk

EF in de onderwijspraktijk

Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden niet aan te leren zijn zonder context. Dit handboek biedt de oplossing. Hiermee kunnen docenten zelf in de klas aan de slag het aanleren en versterken van EF bij leerlingen. Ze kunnen EF verbinden aan de lessen in hun vakgebied. Zo kunnen we generieke vaardigheden van het ene naar het andere domein overbrengen.

Dit handboek is ingedeeld in een theoretisch en praktisch gedeelte. In de eerste twee hoofdstukken gaat het boek in op de theoretische achtergrond van de methode en geeft het handboek achtergrondinformatie. In het tweede gedeelte komt de praktijk aan bod. Dit bestaat uit handige formats en handvatten hoe EF te implementeren binnen je eigen vakgebied.

Neem contact met ons op

3 + 9 =

Adres

Goudenregenstraat 284
2565 GE Den Haag

Openingstijden

Ma t/m Vrij 09.00 – 18.30 u
Zondag 12.00 – 16.00 u

Bel of mail ons

06 34 06 37 74
info@opnij.nu