Docenten trainingen voor Onderwijsprofessionals - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

Trainingen onderwijsprofessionals

Docententraining: EF in de onderwijspraktijk

Uit onderzoek wat Buursma ( oprichter Onderwijscentrum Opnij) samen met dr. Daphne Hijzen in 2019 heeft gedaan naar de succesfactoren die het aanleren van en versterken van EF bij jongeren bepalen is gebleken dat een van die belangrijkste bevindingen zijn dat vaardigheden vooral contextspecifiek of contextgebonden zijn. Dat wil zeggen dat als omstandigheden anders worden, de toepassing van de vaardigheden ( deels) achterblijven. Daarom is het van groot belang dat EF in context moeten worden aangeboden en getraind en dus verbinden aan de verschillende vakgebieden.

Alle bevindingen  komen in het handboek: “EF in de Onderwijspraktijk” naar voren.

Tijdens de docententraining maak je kennis met de verschillende Executieve Functies en krijg je praktische handvatten mee hoe je het werken met EF kunt implementeren binnen de vakles.

Dit doen we door middel van het handboek. We gaan daarbij gezamenlijk aan de slag om te kijken hoe je de Executieve Functies optimaal kunt inzetten binnen je vakles en op welke manier je dat kunt doen.

Je krijgt een duidelijk zicht waar je tegen aanloopt binnen je eigen praktijk, welke executieve functies hierbij horen en op welke manier je hier op kunt inzetten.

Hierbij is het ook mogelijk om een school brede aanpak uit te werken om de Executieve Functies in te zetten binnen de verschillende vaksecties.

De algemene opzet van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

De training was voor mij duidelijk en praktisch ingericht. Het sluit heel goed aan in het werkveld. Ik begrijp nu beter wat de invloed is van executieve functies als deze nog niet helemaal zijn ontwikkeld. Tijdens mijn gesprekken als schoolmaatschappelijk werker hou ik hier ook meer rekening mee. Het is fijn dat ik dit gelijk in mijn werk kan toepassen!

Samira Srour

Schoolformaat

Bijeenkomst 1: Inleiding EF in het onderwijs

Deel 1 training: executieve functies 

 • Wat zijn Executieve Functies?
 • Wat kun je ermee?
 • Hoe weet je welke functies sterk of zwak zijn?
 • Hoe kun je hierop inspelen?

Deel 2 training: de onderwijspraktijk

 • Wat kun je met de opgedane kennis als docent?
 • Enkele casussen
 • Interventies voor zowel docent als leerling
 • Het ‘ideale’ plaatje

Bijeenkomst 2: handboek EF in de onderwijspraktijk

 • Onderzoeksresultaten
 • Ontstaan van het handboek
 • Pijlers waar je op moet inzetten als docent:
  Relatie, competentie en autonomie 
 • Uitleg over bruikbare lessen uit het handboek

Bijeenkomst 3: terugblik en aanpak

 • Bespreken van ervaringen na het geven van lessen uit het handboek
 • Bespreken van de schoolbrede inzet van het handboek voor docenten