EF Bijles - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

EF Bijles

EF Bijles

Van Start

Nadat je je hebt aangemeld, maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waar je precies tegenaan loopt bij een bepaald vak en waar je moeite mee hebt.
Ook kan het heel handig zijn als je al gemaakte toetsen voor het vak meeneemt. Dit geeft ons al veel inzicht. Vervolgens stellen we doelen op waar je aan wilt werken tijdens de bijles.
Je hoofddoel zal natuurlijk zijn: Ik wil een voldoende halen voor het vak!
Maar welke tussendoelen zijn ervoor nodig om dit te behalen? Welke stappen heb je nog te zetten?
Deze doelen vormen ook het uitgangspunt van het plan van aanpak.

Hierin begeleiden we jou met de onderdelen die jij nog heel lastig vindt van het vak en zetten we tips en tools in van de Executieve Functies die hierbij helpend kunnen zijn. Want ook voor moeilijkheden bij bepaalde vakken, heb je deze vaardigheden nodig. We ondersteunen je graag in die vaardigheden die je nodig hebt voor een specifiek vak. Aan het eind van de begeleiding maak je samen met je begeleider een plan voor de komende week. Hierin bespreek je wat je gaat doen voor de volgende keer.

Vooruitgang

We houden iedere week jouw ouders op de hoogte van wat er gedaan is.
Na tien weken is er een telefonisch voortgangsgesprek met jou en je ouders.
Hierin wordt besproken of de begeleiding afgerond is, of dat je de hulp nog kan gebruiken.

Huiswerkbegeleiding

 

De voordelen

 • Verbeterde schoolprestaties.
 • Er is individuele aandacht van een vaste begeleider.
 • De bijles is gericht op persoonlijke behoeften.
 • De bijles is flexibel en op maat.
 • Het biedt een goede voorbereiding op toetsen en examens.
 • Het leidt vaak tot meer zelfvertrouwen en persoonlijke groei.
 • Het draagt bij aan de motivatie van de leerling.

Bij Onderwijscentrum Opnij kun je nu ook terecht voor (EF) Bijles. Wij geven les in de volgende vakken:

Vakken VO

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde

Vakken PO 

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Spelling en werkwoordspelling

De bijles is één-op-één met een vaste begeleider en wordt in een aparte ruimte gegeven. De kosten bedragen € 30 voor een sessie van 45 minuten.