Training tot EF coördinator - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

Trainingen onderwijsprofessionals

EF coördinator

 

Om de EF-methoden goed te laten werken, wordt er een EF-coördinator aangesteld.

De coördinator bepaalt hoe er binnen de school gewerkt gaat worden met de Executieve Functies. Hij of zij wordt de expert op dit gebied en maakt keuzes over de invulling van het programma. 

Voor de EF-coördinator bieden wij een begeleidingstraject.

Samen zetten we een raamwerk op hoe er gewerkt gaat worden met EF. Denk hierbij aan het maken van mentorlessen, het opzetten van een studiewijzer en het nemen van beslissingen omtrent het werkboek, digitale modules of andere materialen.

Verder denken we mee over het invullen van flexuren maar het kan ook zijn dat er een extra EF-coach wordt aangesteld om de leerlingen te coachen.

Kortom, hoe gaan we het vormgeven?  De duur van dit begeleidingstraject is afhankelijk van de vraag en behoefte van de EF-coördinator en de uiteindelijke rol van deze coördinator. 

Bovenstaande is slechts de algemene opzet, we stemmen het programma af op de specifieke vraag vanuit de school.

Jaarlijks vinden er intervisies plaats met EF-coördinatoren van verschillende scholen. Dit om informatie met elkaar uit te wisselen en elkaar ideeën te kunnen geven over hoe men aan de slag kan gaan met EF binnen de onderwijspraktijk.

Zo leren we van elkaar en hoeft  niemand opnieuw het wiel uit te vinden. Een win-win situatie.