Het EF implementatieplan - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

EF-Routekaart

EF-ROUTEKAART

Het implementatieplan  

Het implementatieplan voor de EF-methode is bedoeld voor scholen om een goed plan te maken voor het werken met de Executieve Functies binnen de eigen onderwijspraktijk. Ondersteunend bij het implementatieplan is de EF-Routekaart en de legenda, te vinden op de volgende pagina’s.

HOE WERKT HET IMPLEMENTATIEPLAN

Om de Executieve Functies binnen de school te implementeren, hebben we een routekaart opgesteld om inzichtelijk 
weer te geven welke stappen nodig zijn om dit op een logische en effectieve wijze te doen.

Het implementatieplan bestaat uit een aantal stappen die gevolgd kunnen worden om de Executieve Functies binnen 
de onderwijspraktijk in te voeren.

Wil je binnen jouw school inzetten op de Executieve Functies?

Dan is het handig om een EF-coördinator aan te stellen. Wij bieden vanuit Onderwijscentrum Opnij een coaching 
traject aan, specifiek gericht op de vraag en behoefte vanuit jouw school.

Binnen jouw school zal je als EF-coördinator een EF-implementatieplan opstellen hoe je de Executieve Functies 
gaat implementeren en hoe de invulling van het programma op jouw school eruit gaat zien.

Daarnaast werken veel scholen met een werkgroep Executieve Functies, 
zodat er een goede doorgaande leerlijn in het implementatieplan kan komen.

We werken altijd op maat!

Er vindt altijd eerst een voorgesprek plaats, waarin we bespreken waar de vraag precies ligt en hoe we daarin tegemoet 
kunnen komen. Hierdoor zal iedere training er net iets anders uit komen te zien. We denken graag met iedere specifieke school mee.