Het ontstaan van Opnij - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

Het waarom van Onderwijscentrum Opnij

Het ontstaan/waarom:

Toen Doutzen Buursma, oprichter van Onderwijscentrum Opnij in 2016  voor het eerst in aanraking kwam met de Executieve Functies wist ze het meteen: Dit is het!

Iedere leerling kan succesvol zijn als er binnen het onderwijs wordt ingezet  op de Executieve Functies.(EF)

Ze heeft jarenlang als docent gewerkt, maar dit heeft haar doen besluiten om in 2016 voor zichzelf te beginnen. Via Onderwijscentrum Opnij begeleidt ze sindsdien leerlingen vanuit de Executieve Functies.

Haar onderwijshart blijft natuurlijk kloppen. Daarom is ze de afgelopen jaren altijd bezig geweest met de vraag: “Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden omtrent Executieve Functies vanuit Opnij ook direct toepasbaar zijn in de onderwijspraktijk?” Want de school is volgens Buursma de plek waar het moet gebeuren. Ze streeft ernaar om de kwaliteit van het onderwijs van binnenuit de school te versterken. Dit heeft er in geresulteerd dat ze samen met dr. Daphne Hijzen onderzoek deed naar de succesfactoren die het aanleren van en versterken van EF bij jongeren bepalen. Dit onderzoek bestond uit literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn destijds beschreven in een handboek voor docenten. Daarnaast krijgen steeds meer leerlingen krijgen bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. Daarom wil Onderwijscentrum Opnij juist vanuit de schoolpraktijk leerlingen zelfstandiger maken.

 

 

 
Bovendien dacht Buursma: “Wat ik kan, kunnen mentoren, docenten en andere onderwijsprofessionals ook! “

Daarom zijn we vanuit Onderwijscentrum Opnij verschillende  trainingen voor docenten, mentoren en andere onderwijsprofessionals gaan schrijven. Ook is er Inmiddels een volledige methode ontwikkeld om de Executieve Functies te implementeren in het onderwijs. Van een EF-planagenda tot een werkboek voor leerlingen en handboek voor docenten, alles met als uiteindelijk doel: Het onderwijs van binnenuit versterken. Want door te werken aan Executieve Functies bij leerlingen kan iedere leerling (opnieuw) succes ervaren op school. Executieve Functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Deze vaardigheden leren we al van jongs af aan.

Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Deze Executieve Functies bepalen mede (en misschien wel vooral) het succes op school. Daarom is het belangrijk om juist aan deze functies te werken.

Wat zijn Executieve Functies?

 Executieve functies (EF) zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Deze vaardigheden leren we al van jongs af aan. Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden het gedrag en leren.

Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. De ontwikkeling van de executieve functies vindt plaats in onze hersenen. Tijdens de pubertijd zijn deze nog enorm in ontwikkeling, waardoor heel veel dingen  nog niet altijd lukken.

Aan de andere kant is de pubertijd ook de goede tijd om deze functies te ontwikkelen en hier meer over te leren, juist omdat de hersenen aan het ontwikkelen zijn.

De  Executieve Functies bepalen mede (en misschien wel vooral) het succes op school. Daarom is het belangrijk om juist aan deze functies te werken.

De toepassing

Onderontwikkelde Executieve Functies vormen vaak de basis van veel gedrags- en leerproblemen. Deze zwakke functies worden opgespoord, onderzocht en versterkt via onze methoden.

Deze methoden zijn vertaald naar praktische trainingen en de in te zetten methode “In topvorm met EF’ tijdens de mentorlessen. Ook hebben we een EF planagenda (fysiek en digitaal) ontwikkeld voor leerlingen.

Jongeren worden zo zelfstandiger en nemen de regie van het leren in eigen handen. Ze worden hierdoor succesvoller op school en in het leven.

Dit zijn de 11 Executieve Functies waar we mee werken

De Executieve Functies,
ook wel uitvoerende vaardigheden genoemd, zijn onder te verdelen in denk- en gedragsvaardigheden.