Mentor training voor Onderwijsprofessionals - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

Trainingen onderwijsprofessionals

Mentortraining EF in de mentorles

Duur: 120 minuten per bijeenkomst 

De mentortraining bestaat uit drie bijeenkomsten. 
Tijdens deze training leer je wat Executieve Functies zijn en wat het belang is om hier op in te zetten in de onderwijspraktijk.

Je leert de Executieve Functies van je mentorklas in kaart te brengen en hoe je hier op kunt inzetten.

Als mentor ga je aan de slag met de EF introductielessen en krijg je handvatten hoe je het werkboek In topvorm met EF of de digitale EF modules kunt implementeren binnen de mentorlessen of een eigen mentormethode kunt laten aansluiten op de verschillende EF.

De training is erg praktisch opgezet, waardoor je alle handvatten hebt om goed met de Executieve Functies aan de slag te kunnen gaan tijdens je mentorlessen.

Je krijgt bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik aan de slag gaan met EF binnen mijn mentorles?
 • Hoe weet ik nu in welke EF mijn leerlingensterk of minder sterk zijn?
 • Hoe geef ik dit vorm, passend binnen mijn eigen onderwijspraktijk?
 • Welke dingen kan ik hiervoor inzetten?

 

 

Bijeenkomst 1: aan de slag met de verdiepende kennis over Executieve Functies:

 • Korte terugblik EF
 • Je eigen sterke en zwakke EF (vragenlijst voor volwassenen invullen)
 • Aan de slag met de vragenlijsten
 • Introductielessen EF voor leerlingen
Bijeenkomst 2: en hoe nu verder?

 • Terugblik introductielessen EF en invullen vragenlijsten/cirkeldiagram

Uitleg van de vervolgstappen:

 • Les voor de leerlingen gebruik EF-planagenda
 • Hoe geef je dit vorm binnen je mentorles?
 • Eventueel aan de slag met het werkboek voor leerlingen gekoppeld aan de verschillende EF inclusief voorbeeldles 
 • Aan de slag met de handleiding voor docenten

Bijeenkomst 3: intervisiebijeenkomst 

 • Terugblikken op de vorige bijeenkomsten.
 • Bespreken van het “ídeale” plaatje voor de school.
 • Bespreken hoe we EF gaan implementeren binnen onze school?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe gaan we dat vormgeven?
 • Wie doet wat?