Meer over Onderwijscentrum Opnij in de praktijk
Selecteer een pagina

Over Opnij

Onderwijscentrum Opnij

Goed kunnen plannen, je emoties in de hand houden en ook nog reflecteren op je fouten; zijn heel wat vaardigheden voor nodig om te kunnen leren. Toch wordt er juist aan die vaardigheden weinig gedaan op school.

Hoeveel energie je als docent of mentor ook in een leerling stopt, als de basisvaardigheden onderontwikkeld blijken te zijn, blijft de leerling tegen dezelfde problemen aanlopen.

 

Om precies te zijn, zijn er 11 vaardigheden die het succes van de leerling bepalen, 5 denkvaardigheden en 6 gedragsvaardigheden; de Executieve Functies (EF). Deze vaardigheden sterker maken is cruciaal voor de zelfstandigheid en het succes van de scholier.

Bij onderwijscentrum Opnij werken we al langer met de EF-methoden.
Nu helpen wij ook scholen en andere professionals om deze aanpak compleet te implementeren binnen de onderwijspraktijk.

Onze visie en missie

Vertrouwen in het vermogen van de leerling

Als je anders wilt, dan kán het anders!” Dat is de gedachte die centraal staat bij Onderwijscentrum Opnij. Onderwijscentrum Opnij denkt vanuit mogelijkheden en motiveert jongeren om het anders te doen, omdat ze het anders kunnen. Vanuit deze positieve insteek en het rotsvaste vertrouwen dat ze hierin zullen slagen, is het EF-aanbod samengesteld.

Onderwijscentrum Opnij focust op de Executieve Functies van leerlingen en stimuleert een growth mindset. Het vertrouwen in de kracht van de leerling komt namelijk vanuit het geloof dat kennis en vaardigheden van leerlingen niet vaststaan, maar beïnvloedbaar zijn.

Onderwijscentrum Opnij in de praktijk

Onderwijscentrum Opnij wil kennis, vaardigheden en – meer algemeen – de kwaliteit van binnenuit de school versterken. Daarom richt Onderwijscentrum Opnij zich direct tot scholen en profileert zich met haar enorme bron aan praktijkervaring. Het begeleidingsaanbod is direct voortgekomen uit vragen vanuit de onderwijspraktijk. De inhoud van het begeleidingsaanbod sluit dus altijd direct aan op wat er speelt op scholen.

Door het bieden van producten zoals de EF-Planagenda, een werkboek voor leerlingen en een handboek voor docenten, kunnen scholen zelfstandig aan de slag. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van scholen van binnenuit. Daarnaast leren leerlingen het beste door de kennis en vaardigheden die zij opdoen bij het versterken van EF direct toe te passen in de praktijk. Het EF-aanbod van Onderwijscentrum Opnij is gestoeld op wetenschappelijke inzichten over wat werkt als het gaat om het aanleren van EF.

De geschiedenis van Onderwijscentrum Opnij

“Ik ben Doutzen Buursma, oprichter van Onderwijscentrum Opnij. In 2016 kwam ik voor het eerst in aanraking met de Executieve Functies. Ik dacht meteen: yes dit is het!

Want als er bij iedere leerling wordt ingezet op de vaardigheden die het mogelijk maken om goed te leren, dan kan iedere leerling succesvol zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik ben gestart met het begeleiden en coachen van leerlingen op basis van de Executieve Functies.

Omdat veel leerlingen tegen dezelfde dingen aan bleken te lopen, heb ik vervolgens de EF-groepstraining ontwikkeld.

Steeds meer leerlingen krijgen bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. Daarom wil ik juist ook vanuit de schoolpraktijk leerlingen zelfstandiger maken. Vanuit Opnij wil ik de kwaliteit van onderwijs van binnenuit de school verbeteren. Bovendien, wat ik kan, kunnen mentoren ook! Daarom zijn we vanuit Onderwijscentrum Opnij trainingen voor docenten en mentoren gaan schrijven.

Inmiddels hebben we een volledige methode ontwikkeld om de Executieve Functies te implementeren in het onderwijs. Van een EF-planagenda tot een werkboek voor leerlingen en handboek voor docenten, alles met als uiteindelijk doel: Het onderwijs van binnenuit versterken.

Want door te werken aan Executieve Functies bij leerlingen kan iedere leerling (opnieuw) succes ervaren op school.”

Doutzen Buursma