Pitstopplek leerling - Onderwijscentrum Opnij
Selecteer een pagina

Pitstopplekken

Pitstopplekken

Pitstopplekken zijn plekken voor leerlingen die om verschillende redenen (tijdelijk) thuiszitten (of dreigen thuis te komen zitten) en wachten tot ze terecht kunnen op een andere school. Om de tijd goed te overbruggen biedt Opnij tijdelijke onderwijs plaatsen.

Wij helpen jongeren die vastlopen op school en de professionals om hen heen.
Door in te zoomen op de Executieve Functies van leerlingen zetten we hen (opnieuw) in hun autonome kracht. We bieden handvatten om (vastgeroeste en onbewuste) gewoontes te onderzoeken en introduceren nieuwe werkwijzen vanit een veilige en positieve benadering.
Dit alles omdat we allemaal hetzelfde doel hebben:

De leerling (opnieuw) succes laten ervaren op school.

Voor meer info over de pitstopplekken neem contact op met Bjorn van den Brekel, coördinator Pitstopplekken via bjorn@opnij.nu.

Wat maakt de Pitstop uniek?

  • Opnij biedt een onderwijsplek en niet alleen een plek om te werken.
  • Opnij werkt met bevoegde docenten voor de vakken: wiskunde, Nederlands en Engels. Er wordt dus lesgegeven in de drie kernvakken.
  • Voor alle andere vakken wordt er aan de hand van de studiewijzers/jaarplanners van school een weekplanning gemaakt. Hierbij geven wij vanuit Opnij waar mogelijk ondersteuning.
  • Leerlingen blijven binnen een ‘kleine’, schoolse setting.
  • De leerling werkt aan de Executieve Functies, vaardigheden die van groot belang zijn op school en waar scholieren baat bij hebben bij hun vervolgstap

De doelgroep

De Pitstopplekken zijn geschikt voor leerlingen die om welke reden dan ook (tijdelijk) thuiszitten en wachten tot ze terecht kunnen op een andere school.
Leerlingen die hier gebruik van maken moeten in een schoolse setting passen, we werken immers aan schoolopdrachten en aan studievaardigheden. Wij houden ons niet intensief bezig met een gedragstraining, maar door de kleinere setting kunnen leerlingen goed gemonitord worden.

De voordelen

  • Beter voorbereid een toetsweek ingaan.
  • Kunnen plannen voor een toetsweek en hierbij de tijd realistisch in kunnen delen.
  • Weten hoe je voor verschillende vakken het beste kunt leren.
  • Weten hoe je om moet gaan met stress.
  • Leren van je gemaakte fouten en dit meenemen in de voorbereiding voor een volgende toetsweek.

Leerlingen worden vanuit school aangemeld.
Er zijn 10 plekken beschikbaar.

Voorbeeld Leerling speciaal onderwijs

Een leerling heeft een verwijzing voor speciaal onderwijs, maar daar is nog geen plek, nu komt ze hier als tijdelijke onderwijsvoorziening.

Voorbeeld Leerling

Een leerling zit al maanden thuis, nu komt hij hier om zo weer te wennen aan een schoolse setting, zodat de overgang naar een nieuwe andere school soepel verloopt.

Voorbeeld Leerling Mavo 4

Een leerling van 4 mavo kan niet meer terecht op zijn eigen school, hij maakt nu hier zijn examenjaar af