Trainingen Executieve Functies in het onderwijs
Selecteer een pagina

Trainingen onderwijsprofessionals

Mentortraining: EF in de onderwijspraktijk

Duur: 90 minuten per bijeenkomst 

De mentortraining bestaat uit drie bijeenkomsten. 
Tijdens deze training leer je wat Executieve Functies zijn en wat het belang is om hier op in te zetten in de onderwijspraktijk.

Je leert de Executieve Functies van je mentorklas in kaart te brengen en hoe je hier op kunt inzetten.

Als mentor ga je aan de slag met de EF introductielessen en krijg je handvatten hoe je het werkboek In topvorm met EF of de digitale EF modules kunt implementeren binnen de mentorlessen of een eigen mentormethode kunt laten aansluiten op de verschillende EF.

De training is erg praktisch opgezet, waardoor je alle handvatten hebt om goed met de Executieve Functies aan de slag te kunnen gaan tijdens je mentorlessen.

Je krijgt bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik aan de slag gaan met EF binnen mijn mentorles?
 • Hoe weet ik nu in welke EF mijn leerlingensterk of minder sterk zijn?
 • Hoe geef ik dit vorm, passend binnen mijn eigen onderwijspraktijk?
 • Welke dingen kan ik hiervoor inzetten?
Bijeenkomst 1: aan de slag met de verdiepende kennis over Executieve Functies:

 • Korte terugblik EF
 • Je eigen sterke en zwakke EF (vragenlijst voor volwassenen invullen)
 • Aan de slag met de vragenlijsten
 • Introductielessen EF voor leerlingen
Bijeenkomst 2: en hoe nu verder?

 • Terugblik introductielessen EF en invullen vragenlijsten/cirkeldiagram

Uitleg van de vervolgstappen:

 • Les voor de leerlingen gebruik EF-planagenda
 • Hoe geef je dit vorm binnen je mentorles?
 • Eventueel aan de slag met het werkboek voor leerlingen gekoppeld aan de verschillende EF inclusief voorbeeldles 
 • Aan de slag met de handleiding voor docenten

Bijeenkomst 3: intervisiebijeenkomst 

 • Terugblikken op de vorige bijeenkomsten.
 • Bespreken van het “ídeale” plaatje voor de school.
 • Bespreken hoe we EF gaan implementeren binnen onze school?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe gaan we dat vormgeven?
 • Wie doet wat?

Docententraining: EF in de onderwijspraktijk

Duur: 90 minuten per bijeenkomst 

Ook de docententraining bestaat uit drie bijeenkomsten. Hier leer je hoe je aan de slag kan met het handboek en gaan we dieper in op de lessen die je als docent terug moet laten komen in de studiewijzer voor jouw vak.  

De algemene opzet van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Bijeenkomst 1: Inleiding EF in het onderwijs

Deel 1 training: executieve functies 

 • Wat zijn Executieve Functies?
 • Wat kun je ermee?
 • Hoe weet je welke functies sterk of zwak zijn?
 • Hoe kun je hierop inspelen?

Deel 2 training: de onderwijspraktijk

 • Wat kun je met de opgedane kennis als docent?
 • Enkele casussen
 • Interventies voor zowel docent als leerling
 • Het ‘ideale’ plaatje

Bijeenkomst 2: handboek EF in de onderwijspraktijk

 • Onderzoeksresultaten
 • Ontstaan van het handboek
 • Pijlers waar je op moet inzetten als docent:
  Relatie, competentie en autonomie 
 • Uitleg over bruikbare lessen uit het handboek

Bijeenkomst 3: terugblik en aanpak

 • Bespreken van ervaringen na het geven van lessen uit het handboek
 • Bespreken van de schoolbrede inzet van het handboek voor docenten

Training tot EF-coach

3 Bijeenkomsten van 90 minuten

Door deze training leiden wij een onderwijsprofessional van de school op tot EF-coach. Deze coach kan na de training, individuele leerlingen coachen binnen de school die extra ondersteuning nodig hebben.

Hij of zij zal dit doen vanuit Executieve Functies.

Zo zijn er geen of nauwelijks meer externe partijen nodig.

De EF-coach zal individuele leerlingen gaan coachen binnen de school die extra ondersteuning nodig hebben. Hij of zij zal dit doen vanuit de Executieve Functies.

Bijeenkomst 1: Inleiding EF in het onderwijs

Deel 1 training: executieve functies 

 • Wat zijn Executieve Functies?
 • Wat kun je ermee?
 • Hoe weet je welke functies sterk of zwak zijn?
 • Hoe kun je hierop inspelen?

Deel 2 training: de onderwijspraktijk

 • Wat kun je met de opgedane kennis als docent?
 • Enkele casussen
 • Interventies voor zowel docent als leerling
 • Het ‘ideale’ plaatje

Bijeenkomst 2: EF-coach

 

 • Coachingsvaardigheden
 • Succesfactoren coaching
 • Uitproberen

Bijeenkomst 3: EF-coaching

 

 • EF implementeren binnen de coaching
 • Werken aan de hand van plan an aanpak van individuele coaching
 • Aan de slag
Daarna bieden wij (eventueel) een begeleidingstraject aan voor de EF-coach. Dit voor intervisie en het geven van advies.

Training tot EF-coördinator

Om de EF-methoden goed te laten werken, wordt er een EF-coördinator aangesteld. De coördinator bepaalt hoe er binnen de school gewerkt gaat worden met de Executieve Functies. Hij of zij wordt de expert op dit gebied en maakt keuzes over de invulling van het programma. 

Voor de EF-coördinator bieden wij een begeleidingstraject. Samen zetten we een raamwerk op hoe er gewerkt gaat worden met EF. Denk hierbij aan het maken van mentorlessen, het opzetten van een studiewijzer en het nemen van beslissingen omtrent het werkboek.

Verder denken we mee over het invullen van flexuren maar het kan ook zijn dat er een extra EF-coach wordt aangesteld om de leerlingen te coachen. Kortom, hoe gaan we het vormgeven? 

De duur van dit begeleidingstraject is afhankelijk van de vraag en behoefte van de EF-coördinator en de uiteindelijke rol van deze coördinator. 

Voor al onze trainingen geldt: bovenstaande is slechts de algemene opzet, we stemmen het programma af op de specifieke vraag vanuit de school.

Training tot EF-trainer

3 Bijeenkomsten van 90 minuten 

Wij bieden de mogelijkheid om zelf trainer te worden via de cursus ‘Train de EF-trainer’. Vanuit Onderwijscentrum Opnij geven wij al enkele
jaren EF-trainingen aan leerlingen op verschillende (middelbare) scholen.
Het effect van deze EF-trainingen op het leersucces is groot, mede doordat het in kleine groepjes wordt aangeboden.
Ook de wens om inclusief onderwijs te bieden is met de EF-Training beter te realiseren.

Om dit voor iedere leerling tot een succes te maken is er goede begeleiding nodig. Onze EF-Training aan kleine groepjes binnen de school, kan hier een enorme bijdrage aan leveren.

Als trainer ga je aan de slag met het trainingsboek en de EF-Planagenda en krijg je handvatten, lesopzetten en PowerPoints voor de verschillende lessen van de EF-Training gedurende 3 bijeenkomsten.

Deze training is goed te geven tijdens flexuren of steunuren op school.